Udbetaling af støtte

Du skal selv lægge ud for dine udgifter. Det er dog muligt, efter aftale med sekretariatet, at få udbetalt 50% af beløbet på forskud.

Når aktiviteten er afholdt, skal du indsende regnskab og en evaluering af anvendelsen af de penge, du har modtaget. Send gerne billeder med. Sekretariatet for Christianshavns Lokaludvalg skal have modtaget både evaluering og regnskab senest 1 måned efter dato for afholdelse af aktiviteten med mindre du har fået andet at vide af Sekretariatet. Kort tid herefter vil du få udbetalt din støtte.

Du skal sende evaluering og regnskab til: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk eller med post til: Christianshavns Lokaludvalg, Rådhusstræde 13, 1466 København K

Evaluering og regnskab

Hent evalueringsskemaet hvori der også er en regnskabsskabelon, du skal udfylde.

Du opsætter selv dit regnskab, men vær opmærksom på, at det skal sættes op på samme måde, som det budget du sendte ind sammen med ansøgningen.