Sådan søger du

 

Hvem kan søge?

Enhver borger, der er personlig myndig, gruppe, forening, virksomhed eller institution med adresse på Christianshavn kan søge om støtte. Se flere retningslinjer.

Brug vores ansøgningsskema med et budgetskema, når du skal søge os om penge.

 

Ansøgningsfrist

Der er frist hver den 1. i måneden (undtagen juli), og du sender din ansøgning til christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk eller med post til Christianshavns Lokaludvalg, Rådhusstræde 13,1466 København K.

Vi skal have modtaget din ansøgning inden midnat.

 

Proces

Christianshavns Lokaludvalg behandler ansøgninger om puljemidler i de månedlige ordinære lokaludvalgsmøder (se kalender). Hvis sekretariatet modtager et udfyldt ansøgningsskema med budget senest den 1. i måneden, vil ansøgningen blive behandlet i månedens ordinære møde. Det skal være et realistisk budget med forventede indtægter og udgifter, herunder evt. medfinansiering, kopi af ansøgning om støtte fra anden side, samt evt. svar (vi har ikke brug for supplerende bilag)

Sørg for at overholde ansøgningsfristerne og husk, at dit projekt skal finde sted efter at lokaludvalget har behandlet ansøgningen.

Efter behandling af ansøgningen på det relevante lokaludvalgsmøde, kontakter vi dig med et svar.

 

Evaluering

Hvis du modtager støtte og når projektet er afholdt, skal der indsendes regnskab og en evaluering af anvendelsen af puljemidlerne senest 1 måned efter dato for afholdelse af arrangementet eller projektet. Det gør du ved at sende en e-mail til: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk med et udfyldt evalueringsskema, hvori der også er en regnskabsskabelon, du skal udfylde.

Se hvordan du får udbetalt din støtte.

 

Andre muligheder for støtte

Du kan se denne siden, hvor Københavns Kommune har listet støttemuligheder op for projekter og kulturelle aktiviteter.

Der er også denne side fra kunst.dk, hvor Statens Kunstfond har samlet en lang række steder, hvor man kan søge kunststøtte.