Lokaludvalgets puljemidler

 

Ansøgningsfrist

Der er frist hver den 1. i måneden (undtagen juli), og du sender din ansøgning til christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk eller med post til Christianshavns Lokaludvalg, Rådhusstræde 13,1466 København K.

Vi skal have modtaget din ansøgning inden midnat.

 

Hvad støtter Christianshavns Lokaludvalg?

Enhver borger, der er personlig myndig, gruppe, forening, virksomhed eller institution med adresse på Christianshavn kan søge om støtte.

Lokaludvalget råder over en pulje på ca. 550.000 kroner, som går til arrangementer og aktiviteter til gavn for bydelen. Men lokaludvalget lægger vægt på, at Christianshavns puljemidler skal stimulere borgernes initiativer til arrangementer, aktiviteter og projekter, der er:

  • Bydelsrelaterede
  • Tværgående
  • Dialogskabende
  • Netværksdannende
  • Identitetsstøttende og -udviklende
  • Lokalkulturelt bevarende/udviklende

Se flere retningslinjer

Se hvad lokaludvalget har støttet i 2015, 2014 og 2013.

 

Andre muligheder for støtte

Du kan se denne siden, hvor Københavns Kommune har listet støttemuligheder op for projekter og kulturelle aktiviteter.

Der er også denne side fra kunst.dk, hvor Statens Kunstfond har samlet en lang række steder, hvor man kan søge kunststøtte.