Arbejdsgrupper

Lokaludvalget har nedsat syv arbejdsgrupper, som er åbne for alle med tilknytning til Christianshavn. Nogle af arbejdsgrupperne har underarbejdsgrupper.

Grupperne skriver indstillinger til lokaludvalget og bidrager til lokaludvalgets arbejde ved at igangsætte projekter og aktiviteter lokalt. I grupperne kan du arbejde sammen med medlemmerne, deres suppleanter og andre christianshavnere om det, der optager netop dig. Du er velkommen til at kontakte sekretariatet for at høre mere om arbejdsgrupperne på: christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk

 

C-dag-gruppen

Arbejdsgruppen står for at arrangere og afholde Christianshavnerdagen – en bydelsfest, der foregår i sensommeren.

 

Christianshavn-Christiania

Arbejdsgruppen fungerer som kontaktorgan mellem Christianshavns Lokaludvalg og Christiania og hjælper christianitterne med at tage del i bydelens aktiviteter og liv og vice versa.

 

Følgegruppe vedr. Papirøen

 

Gruppen følger processen med udarbejdelse af lokalplanen for Papirøen og informerer og inddrager samtidig Christianshavns borgere i denne proces.

 

INFOgruppen

Arbejdsgruppen arrangerer juletræstænding på Christianshavns Torv og nytårskur og udarbejder presse i samarbejde med sekretariatet til diverse medier i forbindelse med arrangementer

 

Kultur, Skole, Fritid, Børn & Unge

Arbejdsgruppen skriver bl.a. høringssvar som oplæg til lokaludvalget indenfor forvaltningsområderne kultur og fritid samt skole og behandler puljeansøgninger.

 

Sociale forhold, Sundhed & Omsorg

Arbejdsgruppens overordnede formål er at arbejde for sociale forhold, sundhed og omsorg for borgere på Christianshavn og så behandler arbejdsgruppen puljeansøgninger.

 

Miljø
Arbejdsgruppens er proaktive med konkrete initiativer indenfor lokaludvalgets rammer for natur og miljø. Gruppen udarbejder høringssvar ved kommunale henvendelser og er dialogpartner med Miljøpunkt Indre By – Christianshavn.

 

Byplan, Trafik & Havn

  • Undergruppe: Arbejdsgruppen om Christiansholm/Papirøen (ophørt). Gruppen arbejder med udviklingen af Papirøen og kommer med indstillinger til lokaludvalget om officielle henvendelser til samarbejdsparter, fx. kommunen, By & Havn og ejeren af Papirøen, når det måtte være påkrævet.
  • Undergruppe: Arbejdsgruppen for Christianshavns Torv. Gruppen arbejder for at forbedre Christianshavns Torv.
  • Undergruppe: Alladin-gruppen. Gruppen arbejder med Pirnsessegade, Burmeistergade og busslusen på Holmen.
  • Undergruppe: Visionsgruppen. Gruppen arbejder for en nutidig, dynamisk og bæredygtig udvikling af Christianshavn.

 

Teknik, Miljø & Havnen

Teknik, Miljø & Havnen blev i 2015 nedlagt som samlet arbejdsgruppe og har fra 28.oktober 2015 eksisteret i to forskellige arbejdsgrupper: Arbejdsgruppen for Byplan, Trafik & Havn og arbejdsgruppen for Miljø. Du kan stadig læse arbejdsgruppens referater.