Høringer og henvendelser 2015

Når du trykker på linket finder du høringen samt lokaludvalgets høringssvar. Christianshavns Lokaludvalg skriver også enkeltstående henvendelser til forvaltninger i Københavns Kommune og udvalg samt borgmestre i Borgerrepræsentationen. Henvendelserne finder du også herunder.

 

   Løbende sager

   Bedre vandkvalitet i Stadsgraven    Januar 2015 og frem
   Beskyttelse af dyre- og plantelivet i kanalerne    Efterår 2014 og frem
    
xxxx  

   Høringer og høringssvar

   Høringsperiode

   Høring: Lokalplanforslag, cykel- og gangbro ved Vestervoldgade/Langebro    10.12.15-04.02.16
   Høring: Busstoppesteder i Prinsessegade    04.12.15-17.12.15
   Høring: Københavnerruten    -
   Høring: Nye bevillingsmodeller på fritidsområdet    25.09.15-13.11.15
   Høring: Applebys Plads karréen – lokalplanforslag    02.09.15-28.10.15
   Høring: Kommuneplan 15 – Den sammenhængende by    21.08.15-17.10.15
   Høring: Justering af klynger og netværk    27.08.15-09.10.15
   Høring: Agenda 21-strategien     11.06.15-04.09.15
   Høring: Strategi for bynatur i København     12.06.15-28.08.15
   Høring: Skoledistrikter 2016/17    22.05.15-07.08.15
   Høring: Generelle bestemmelser for almene boliger    07.04.15-07.06.15
   Høring: Kultur- og Fritidspolitik    27.03.15-16.06.15
   Høring: Samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet    08.05.15-28.05.15
   Høring: Organisering af Fremtidens Fritidstilbud    23.03.15-01.05.15
   Høring: Christiansholm, Dokøen, Arsenaløen og Grønlandske Handels Plads    02.03.15-07.04.15
   Høring: ‘Lev stærkt hele livet’ (ældrepolitik)    20.01.15-17.02.15
   Høring: ‘Nyd livet, københavner’ (sundhedspolitik)    05.01.15-26.02.15
   Høring: Fremtidens fritidstilbud    16.12.14-06.02.15
   Høring: Ny bro mellem Langebrogade og Vester Voldgade    02.12.14-21.01.15
   Høring: Almene boliger    04.12.14-02.01.15
       
   

   Lokaludvalgets henvendelser

   Dato 
   Henvendelse: Om institutionsbyggeriet på Trekantsgrunden    05.01.15
   Henvendelse: Om Cirkelbroen    18.12.15
   Henvendelse: Om vandhandleplanen ift. Stadsgraven    18.12.15
   Henvendelse: Om 10-meter regel ved lyskryds    17.12.15
   Henvendelse: Byggeri af Børnebyen på Christianshavn    30.11.15
   Henvendelse: Om plejeboliger på Christianshavn    30.11.15
   Henvendelse: Om byfornyelse på Christiania    27.11.15
   Henvendelse: Om Papirøens fremtid    30.10.15
   Henvendelse: Om flygtninge i København    07.10.15
   Henvendelse: Bygge- og renoveringsaktivitet på Quintii Bastion    07.10.15
   Henvendelse: Trafikale forbedringer ved den nye bro ved Langebrogade    03.07.15
   Henvendelse: Trafikken ved Værftsbroen     03.07.15
   Henvendelse: Posthuset på Christianshavn    09.06.15
   Henvendelse: Marathon i København     09.06.15
   Henvendelse: Enhjørningens Bastion     08.06 15
   Henvendelse: Affaldssortering    13,05,15
   Henvendelse: Flere bytræer på Christianshavn     13.05.15
   Henvendelse: Dyre- og plantelivet i kanalerne    14.04.15
   Henvendelse: Kulturtårnet på Knippelsbro    14.04.15
   Henvendelse: Anløbspladser for sejlere ved Trangravsbroen    07.04.15
   Henvendelse: Forbedring af trafiksikkerheden på Margretheholm     04.03.15
   Henvendelse: En ny strategi for bibliotekerne     04.03.15
   Henvendelse: Danneskiold-Samsøes Allé    04.03.15
   Henvendelse: Mere tryghed på Christianshavn    27.02.15
   Henvendelse: Deltagelse i bypanel    02.02.15
   Henvendelse: Parkering 2015    30.01.15
     Henvendelse: Forlængelse af buslinje 9A     30.01.15
      
     
   
   
     

 

 

2014

2013

2012

2011

2010

2009