Høringer og henvendelser 2014

Når du trykker på linket finder du høringen samt lokaludvalgets høringssvar. Christianshavns Lokaludvalg skriver også enkeltstående henvendelser til forvaltninger i Københavns Kommune og udvalg samt borgmestre i Borgerrepræsentationen. Henvendelserne finder du også herunder.

   

   Høringer og høringssvar

   Høringsperiode

   Høring: Fremtidens fritidstilbud    16.12.14-06.02.15
   Høring: Ny bro mellem Langebrogade og Vester Voldgade    02.12.14-21.01.15  
   Høring: Almene boliger    04.12.14-02.01.15  
   Høring: Cirkelbroen – supplerende høring    06.11.14-20.11.14
   Høring: Integrationspolitik 2015-2018    28.10.14-02.12.14
   Høring: Erhverv- og Vækstpolitiken     02.09.14-20.10.14
     Høring: Cykelforbedringer på Christianshavn     15.09.14-22.09.14
     Høring: Forslag til kommuneplanstrategi 2014    15.08.14-13.10.14
     Høring: Budgetforslag 2015    14.08.14-01.09.14
     Høring: Lokalplanforslag ‘Cirkelbroen’     15.07.14-30.09.14
     Høring: Kreative zoner – kommuneplantillæg    28.05.14-27.08.14
     Høringssvar: Høring om anlæg ved Refshalevej/Erdkehlgraven    -
     Høring: Forslag til nye gadegallerier i København    13.05.14-13.08.14
     Høring: Refshaleøen    02.05.14-02.07.14
     Høring: Klimatilpasningsforslag    -
     Høring: Forslag til tillæg til Kommuneplan 2011 om kreative zoner    28.05.14-27.08.14
     Høring: Forslag til nye gadegallerier i København    13.05.14-13.08.14
     Høring: Skoledistrikter 2015/16    06.05.14-20.06.14
     Høring: Forslag til tillæg til lokalplan på Refshaleøen    02.05.14-02.06.14
     Høring: Den politiske sundhedsaftale 2015-2018    22.04.14-20.05.14
     Høring: Sundhedshus på Østerbro    07.04.14-12.05.14
     Høring: Udkast til Kommuneplanstrategi 2014    marts-maj
     Høring: Strategi for børn og unge med handicap og deres familier 2014-2017    17.03.14-25.04.14
     Høring: Charlotte Amalies Bastion    17.03.14-01.04.14
     Høring: Tillæg til nr. 3 til spildevandsplan    09.01.14-09.03.14
     Høringssvar: Tilpasning af busnettet for ældre og gangbesværede    -
     Høringssvar: Kollegie- og ungdomsboliger    -
         
     

   Lokaludvalgets henvendelser

   Dato 
   Henvendelse: Lokaludvalgets ønsker til budget 2016    22.12.14
   Henvendelse: Møde om Trangravsbroen og Proviantbroen    22.12.14
   Henvendelse: Almene boliger i nyt og eksisterende byggeri    03.12.14
   Henvendelse: Støj fra filmoptagelser m.m.    03.11.14
   Henvendelse: Skolebehov på Christianshavn    30.09.14
   Henvendelse: Dyre- og plantelivet i kanalerne    30.09.14
   Henvendelse: Nyt Sundhedshus    30.09.14
   Henvendelse: Biblioteksstrategi    30.09.14
   Henvendelse: Brugerinddragelse for kulturinstitutioner     30.09.14
   Henvendelse: Fortovsordning    07.09.14
   Henvendelse: Utrygge steder på Christianshavn  
   Henvendelse: Nye bro over Inderhavnen  
   Henvendelse: Almene boliger   
   Henvendelse: Applebys Plads     28.08.14
   Henvendelse: Buslinje 9A til Refshaleøen
   Henvendelse: Turistbusser
   Henvendelse: Samlokalisering af kulturinstitutioner i København
   Henvendelse: Afspærring af Torvegade til Christianshavnerdag ’14
   Henvendelse: SuperBrugsens facade
   Henvendelse: Gadesalg
   Henvendelse: Tilgængelighed ved Inderhavnsbroen
   Henvendelse: Flytning af busstoppesteder på Prinsessegade
   Henvendelse: Affald ved Refshalevej og Kongebroen
   Henvendelse: Cykelstien ‘Christianshavnsruten’ gennem Christiania
   Henvendelse: Midlertidige parkeringspladser ved Christianshavns Vold
   Henvendelse: Rundvisning i B&W før Eurovision
   Henvendelse: Til Kystdirektoratet om fortøjningspæle i Erdkehlgraven
   Henvendelse: Ny cykel- og gangsti på Refshalevej
   Henvendelse: Eurovision 2014
   Henvendelse: Movias trafikplaner
   Henvendelse: Videoovervågning
   Henvendelse: Ny affaldsordning
   Henvendelse: Brugerinddragelse (Kultur- og Fritidsforvaltningen) 
   Henvendelse: Status på Trekantsgrunden
   Henvendelse: Ønsker til budget 2015
   Henvendelse: Lokaludvalgets ønsker (til den nye Borgerrepræsentation)
   Henvendelse: Skoleforholdene på Christianshavn

   Andet

   Orientering: Tilladelse til midlertidig etablering af fibernet på Refshalevej    
     Naboorientering: Husbåd ved Langebrogade 1    
     Kommentering: Opsætning en H.C. Andersen-statue     
       
   

 

 

 

2015

 

-

2013

2012

2011

2010

2009