Høringer og henvendelser 2016

Når du trykker på linket finder du høringen samt lokaludvalgets høringssvar. Christianshavns Lokaludvalg skriver også enkeltstående henvendelser til forvaltninger i Københavns Kommune og udvalg samt borgmestre i Borgerrepræsentationen. Henvendelserne finder du også herunder.

 

   Løbende sager

    Dato 

   Bedre vandkvalitet i Stadsgraven    Januar 2015 og frem
   Beskyttelse af dyre- og plantelivet i kanalerne    Efterår 2014 og frem
  
  

   Høringer og høringssvar

   Høringsperiode

   Høring: Fixerum               -
   Høring: Kulturhavn 2016               -
   Høring: Forskrift for støj               -
   Høring: Startredegørelse Christiansholm (Papirøen)               -
   Høring: Udvikling af aktivitets- og samværstilbud for sindslidende   18.03.16 – 18.04.16
   Høring: Lokalplantillæg vedr. udbygning af Christianshavns Skole med ScienceLab   15.02.16 – 29.02.16
   Høring: Nyt koncept for bydelsplaner    08.01.16 – 01.03.16
   Høring: Pakke med skybrudsprojekter    11.01.16 – 01.02.16
   Høring: Ændringer i vedtægter for Ældrerådet i Københavns Kommune    14.12.15 – 11.02.16
   Høring: Lokalplanforslag, cykel- og gangbro ved Vestervoldgade/Langebro    10.12.15 – 04.02.16
   Høring: Christianshavns Lokaludvalg om udkast til ændring i bygge- og anlægsforskriften    14.07.16 – 13.09.16
   Høring: Christianshavns Lokaludvalg om lokalplanforslag -Prinsessegade tillæg 1    10.06.16 – 09.09.16
 Høring om arkitekturpolitik d. 14.12.16

Lokaludvalgets henvendelser

    Dato 

   Henvendelse: Om parkeringsafgifter i Overgaden oven Vandet    05.04.2016
   Henvendelse: Byggeri København    06.04.2016
   Henvendelse: Udvidelse af Hotel Radisson Blu Scandinavia     05.04.2016
     Henvendelse: Udbygning af Christianshavns Skole