Høringer og henvendelser i 2013

Når du trykker på linket finder du høringen samt lokaludvalgets høringssvar. Christianshavns Lokaludvalg skriver også enkeltstående henvendelser til forvaltninger i Københavns Kommune og udvalg samt borgmestre i Borgerrepræsentationen. Henvendelserne finder du også herunder.

 

  Titel
  Høringsperiode
    Høring: Input til undersøgelser om ældre, gangbesværede, koll. trafik    18.1213-09.02.14
    Henvendelse: om spærring af Krudtløbsvej    -
    Høring: Om kommuneplantillæg: Kollegie- og ungdomsboliger    19.12.13-21.02.14
    Naboorientering: Disp. til lokalplan på Christiania, Psyak 47    16.12.13-06.01.14
    Naboorientering: Disp. til lokalplan på Christiania, Mælkebøtten    16.12.13-06.01.14
    Høring: Folkeskolereform – faglig udmøntning    27.11.13-24.01.14
    Høring: Kreative zoner    02.12.13-05.01.14
    Henvendelse: Udarbejdelse af belysningsmasterplan     -
    Henvendelse: Udenlandske hjemløse og konsekvenser      -
    Henvendelse: Skiltning til Hal C     -
    Høring: Miljøvurd. af skybrudsplan for Amager/Christianshavn     29.10.13-24.12.13
    Høring: Skybrudsplan for Amager/Christianshavn     28.10.13-23.12.13
    Høring: Skolernes maksimale kapacitet 2014/15     31.10.13-27.11.13
    Høring: Bedre fremkommelighed i København     19.11.13-29.11.13
    Henvendelse: Aflåst toilet på Christianshavns Torv     -
    Høring: Budget 2014     – 06.10.13
    Høring: Reklamebærende byudstyr og buslæskærme    
    Høring: Visionen – En havn af muligheder     02.09.13-28.10.13
    Høring: Etablering af anlæg ved Refshalevej     19.09.13-15.12.13
    Henvendelse: Fortov og cykelsti Refshalevej     -
    Henvendelse: Nej tak til cykelsti ved Hal C     -
    Henvendelse: Ønsker til kapacitetsudvidelse på Chr.havns Skole     -
    Henvendelse: Fremtidig trafik til Christiansholm/Papirøen     -
    Høring: Nye principper for fremtidens plejeboliger     25.10.13-28.11.13
    Høring: Refshaleøen    
    Høring: Ophævelse af Christianialoven    
    Høring: Cykelsti under Knippelsbro    
    Høring: Restaurationsplan    
    Høring: Udkast til Københavnskommunes sm.h. Børne- og Ungepolitik    
    Høring: Skoledistrikter    
    Henvendelse: Skolekapacitet    
    Henvendelse: Vedr. busslusen og trafiksanering af Prinsessegade    
    Henvendelse: Krøyers Plads    
    Henvendelse: Christianias Voldanlæg    
    Henvendelse: Vedr. forholdene i Langebrogade og på Chr.havns Vold    
    Henvendelse: Kgl. Grønlandske Handels Plads    
    Henvendelse: Institutionsbyggeriet på Trekantsgrunden    
    Henvendelse: Vedr. Refshalevej og Erdkehlgraven    
    Henvendelse: Plejehjem på Christianshavn    
    Henvendelse: Vedr. Stadsgraven    
    Henvendelse: Vedr. anlægsarbejde af broerne over kanalerne    
    Henvendelse: Belysning på Christianshavns Torv    
    Henvendelse: Bydelsplan 2013    
    Henvendelse: Vedr. mellemrum mellem brostenene    
    Naboorientering: Vedr. Christianshavns Gymnasium    
    Naboorientering: Vedr. Konstabelskolen på Margretheholm    
    Tilladelse til bro over Laboratoriegraven    

 

2015

2014

-

2012

2011

2010

2009