Høringer og henvendelser i 2011

Når du trykker på linket finder du høringen samt lokaludvalgets høringssvar. Christianshavns Lokaludvalg skriver også enkeltstående henvendelser til forvaltninger i Københavns Kommune og udvalg samt borgmestre i Borgerrepræsentationen. Henvendelserne finder du også herunder.

 

    Titel     Høringsperiode
    Høring: Angående ændret koncept for Lokaludvalgene    
    Høring: Angående ændret valgregler for Lokaludvalgene    
    Høring: Plads til Naturen, Strategi for biologisk mangfoldighed    
    Høring: Busplan på Flintholm    
    Høring: Ang. lokalplansagen “Krøyers Plads”    
    Høring: Affaldsregulativer    
    Høring: Cirkelbroen over Christianshavns kanal    
    Høring: Fodgængerstategi    
    Høring: Forslag til bydelsplan for Indre By-Christianshavn    
    Høring: Forslag til kommunens kultur- og fritidspolitik    
    Høring: Forslag til Kommuneplan 2011    
    Høring: Kommunens budget 2012    
    Høring: Kommunens cykelstrategi    
    Høring: Lokalplansagen “Strandgade-Nord”    
    Høring: Navngivning af broer    
    Høring: Navngivning af gader på Margretheholm    
    Høring: Nedlæggelse af busslusen på Holmen    
    Høring: Nyt koncept for bydelsplanlægningen    
    Høring: Planer for modernisering af plejehjem    
    Høring: Restaurationsplanen (plan for alkoholbevillinger)    
    Høring: Trafiksanering af Prinsessegade    
    Høring: Udkast til sunhedspolitik    
    Høring: Ældrerådet    
    Henvendelse: Angående Christianiaområdets Voldanlæg    
    Henvendelse: Angående de planlagte broer over kanalerne    
    Henvendelse: Angående tilgængelighed ved bolværket    
    Henvendelse: Angående tåregas på Christianshavn    
    Henvendelse: Budget 2013    
    Henvendelse: Trafiksanering af Prinsessegade    
    Henvendelse: Busslusen på Holmen    
    Henvendelse: Forholdene på Christianshavns Torv    
    Henvendelse: Forholdene på Refshalevej, Erdkehlgraven og Sømine-området    
    Henvendelse: Fyrværkerisalg på Christianshavns Torv    
    Henvendelse: Køb af Christiania-guldaktie    
    Henvendelse: Lukning af Torvegade under VM i landevejscykling    
    Henvendelse: Renholdelse af fortove    
    Henvendelse: Ulovlig beboelse på Refshalevej og Erdkehlgraven    
    Henvendelse: Vandkvaliteten i Ydre Stadsgrav    
    Henvendelse: Vedr. Det Lokale Miljøarbejde    
    Henvendelse: Vedr. pigtråd på Refshalevej    
    Naborientering: Vedr. dispensation for lokalplan 331 Holmen II    

 

2015

2014

2013

2012

-

2010

2009