Høringer handler om lokalkendskab og lokalpolitik

Lokaludvalgets rolle

Christianshavns Lokaludvalg er forpligtet til at afgive høringssvar til Borgerrepræsentationen, Økonomiudvalget og de stående udvalg, inden der træffes endelig beslutning i sager af særlig betydning for bydelen. Lokaludvalget tager også selv sager op over for politikerne og forvaltningerne.

Hvis du har lyst til at komme med input til Christianshavns Lokaludvalgs høringssvar eller har forslag til noget, lokaludvalget skal tage op over for politikerne og forvaltningen, kan du sende lokaludvalget en mail med dine input.

Herunder finder du høringer der vedrører Christianshavn samt henvendelser fra Christianshavns Lokaludvalg til Københavns Kommune

 

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009