København som metropol for grøn vækst

Christianshavns Lokaludvalg har lavet en Bydelsplan, som giver et bud på, hvordan bydelen skal udvikle sig. Bydelsplanen kommer med en række projektforslag nogle konkrete bud på, hvordan vi opnår et godt hverdagsliv i København, hvordan vi understøtter København som metropol for grøn vækst og hvordan vi støtter viden og erhverv i København.

Projektforslag 8: Begrønning og trafi ksanering af Bodenhoffs Plads og Burmeistergade
Projektforslag 9: Forbedring af vandkvaliteten i Ydre Stadsgrav
Projektforslag 10: Grøn sti fra Langebro til Refshaleøen