Borgerdialog-arrangementer

 

Kommende arrangementer

Hold øje med nyhederne for at se hvilke borgerdialogaktiviteter, der er på vej og hvor, de bliver holdt.

 

Foreningsdannelse med udgangspunkt i pontonprojektet Til Havns (juni og august 2015)

Foreningen tager udgangspunkt i pontonprojektet ’Til Havns’, som er udviklet af Indre By Lokaludvalg og Christianshavns Lokaludvalg i samarbejde med arkitektfirmaet LASC studio. Projektet er et forslag til, hvordan man med flytbare pontoner enkelt kan gøre Inderhavnen og kanalerne mere tilgængelige for københavnerne. Projektet består af i alt fem pontoner, hvoraf den ene ponton er et undervandskammer med vindue.

Foreningen blev ikke dannet til dette møde, men det er planen, at den bliver dannet til et arbejdsgruppemøde, som er onsdag d. 26. august 2015 kl. 17-19. Mødet holdes i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34 i lokalet ‘Nisten’ på 1. sal. Du behøver ikke at tilmelde dig inden – du kan bare møde op.

 

Dialogmøde om ny havnebro (juni 2015)

Realdania har givet København en ny cykel- og gangbro over havnen. Den skal gå fra Vester Voldgade i Indre By til Langebrogade på Christianshavn. Inden broen står færdig er det vigtigt, at cykelforbindelserne til og fra broen kan håndterer de mange nye cyklister, der vil komme i områderne på begge sider af broen.

Derfor gik Christianshavns Lokaludvalg sammen med Islands Brygge Lokalråd, Amager Vest Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalg om at lave et borgerdialogmøde. På mødet blev det klart, at der på Christianshavn er behov for at skabe en bedre cykelforbindelse ud til Torvegade – f.eks. ved at ophæve ensretningen på Prinsessegade mellem Christianshavns Voldgade og Torvegade.

 

Arrangement om Christianshavnerpuljen (april 2015)

Christianshavns Lokaludvalg har afholdt et åbent møde om Christianshavnerpuljen. Her kunne interesserede ansøgere få råd og vejledning til, hvordan de kan søge puljen. Til arrangementet kom tidligere modtagere af Christianshavnerpuljen og delte ud af deres erfaringer, og deltagerne fik også mulighed for at sparre med hinanden og udvikle på deres idéer. Mødet blev afholdt på DAC, som netop havde åbnet en udstilling om borgerengagement.

 

Netværksarrangement for pontonprojektet ‘Til Havns’ (april 2015)

Christianshavns Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalg har afholdt et netværksarrangement for deres Til Havns-projekt. Det blev afholdt torsdag d. 16. april kl. 17-19 i Hal C, og der deltog ca. 50 borgere og foreningsrepræsentanter fra hele København. Formålet var at samle folk med interesse for projektet, som kunne netværke og måske blive interesserede i at gå sammen om projektet i en forening. Efter planen vil der komme et møde i juni 2015, hvor foreningen for Til Havns vil blive dannet.

  • Læs en artikel om arrangementet d. 16. april 2015
  • Se mere om pontonprojektet Til Havns 

 

Dialog om tryghed på Christianshavn (januar og februar 2015)

Christianshavn Lokaludvalg ville gerne høre borgernes inputs til, hvordan bydelen kunne blive mere tryg. Derfor har Lokaludvalget holdt en tryghedsvandring, et dialogmøde samt fået borgernes bemærkninger ind på flyers, hjemmeside og facebook. Dette sker i anledning af, at Københavns Kommune vil lave en række tryghedsforbedringer i byrummet. Forbedringerne laves ved mindre projekter, der med små, fysiske ændringer kan gøre byrummet mere trygt at færdes i. Lokaludvalget tager alle kommentarer med videre til Købehavns Kommune.

  • Læs en artikel om, hvordan Christianshavn kan blive mere tryg
  • Se opsamlingen på tryghedsvandringen (d. 29. januar 2015)
  • Se andre af borgernes inputs til hvordan Christianshavn kan blive mere tryg
  • Læs referatet af Christianshavnermødet med repræsentanter fra Københavns Politi og Københavns Kommunes Center for Sikker By (d. 4. februar 2015)
  • Se power point-slides fra mødet – med Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell og formand for tænketanken URBAN, Niles Bjørn.