Trafiksanering af Prinsessegade

Christianshavns Lokaludvalg har siden lokaludvalget startede arbejdet meget for at gøre Prinsessegade og de omkringliggende gader, til et mere trygt sted at færdes. Der kører mange taxaer i Prinsessegade, som parkerer ved og/eller kører forbi Christiania, og så kører mange desværre hasarderet kørsel til og fra Christiania, derudover er der et stadigt voksende antal beboere på holmen, bl.a. Margretheholmen, hvor flere også kører via Prinsessegade. Der har flere gange de sidste år været workshops, hvor borgere har givet deres input, men hvor hovedforslaget desværre efterfølgende er faldet. Prinsessegade er en kompliceret sag, men nu ligger der snart et nyt forslag klar, som COWI har været med til at udarbejde og som borgere på Christianshavn kunne give input til i et Christianshavnermøde den 6. november.

Nyt forslag til trafiksanering af Prinsessegade

Kommunens og COWIs ideer

Til Christianshavnermødet den 6. november 2013 fortalte Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune, at trafiksaneringsprojektet på Prinsessegade har fået tilført flere midler, som er øremærket en række tiltag:

- Lukning af Sankt Annæ Gade mellem Prinsessegade og Dronningensgade med en pladsdannelse
- Lukning af Burmeistergade mod Prinsessegade med en pladsdannelse
- Gennemført fortov/overkørsel ved Bodenhoffs Plads
- Gennemført fortov/overkørsel ved Burmeistergade
For at reducere bus- og taxa-kørslen i Prinsessegade vurderer kommunen og COWI at lave tvangsruter for disse.

Nyhedsbillede_Prinsessegadetrafiksanering

Input fra christianshavnere

Flere christianshavnere var dukket op for at kommentere og give deres input til kommunens og COWIs forslag. Eksempelvis sagde en af workshopgrupperne at hvis der skal være sikkerhed i Prinsessegade, så er skiltning er ikke nok: Der er behov for steler mellem vejbane og cykelsti på begge sider af hele Prinsessegade – samt forhindringer midt på kørebanen på Prinsessegade fra Sankt Annæ Gade til Refshalevej, så folk ikke kan overhale og så Prinsessegade bliver en ’langsom vej’, da man kan håbe, at folk dropper at køre den vej. Andre var optagede af, at Christiania afgiver plads til taxaholdeplads, nu når det er dertil taxaerne kører. De fleste var meget begejstrede for en pladsdannelse ved Burmeistergade og flere påpegede, at den skal forgrønnes.

Godt nok var busslusen ikke på dagsordenen denne aften, men der blev kommenteret herpå alligevel og grupperne var nærmest enige: Bevar busslusen!

Læs referatet og dermed forslagene fra borgerne til workshoppen her

Den videre proces

Den videre proces bliver, at Teknik- og Miljøforvaltningen på baggrund af de input christianshavnerne gav, vil udarbejde en indstilling til Teknik- og Miljøudvalget med tre forskellige skitser. Alle skitserne vil blive beskrevet og politikerne vil vurdere om skitserne opfylder Borgerrepræsentationens krav. I indstillingen vil Teknik- og Miljøforvaltningen bede Teknik- og Miljøudvalget om at anvise, hvilken af de tre skitser forvaltningen skal arbejde videre med frem mod et projektforslag. Inden projektforslaget fremlægges for udvalget vil det blive sendt til kommentering hos Christianshavns Lokaludvalg.

De tre skitser forventes sendt til Teknik- og Miljøudvalget i februar 2014 og projektforslaget forventes færdig maj/juni 2014. Hvis projektforslaget bliver godkendt i Teknik- og Miljøudvalget vil forvaltningen bruge efteråret vinteren på at udarbejde hovedprojekt og udbudsmateriale og anlægsarbejdet kan forventes at opstarte i foråret 2015.Dog vil forvaltningen bestræbe sig på ikke at komme i vejen for de byggeaktiviteter, der er i forbindelse med institutionen på trekant-grunden.

COWI Prinsessegade


Skriv en kommentar

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code