Til Havns – mobile pontoner i havnen og kanalerne

For at sætte fokus på havnens rige naturliv, er Christianshavns og Indre By Lokaludvalg gået sammen om et projekt. Idéen, som er sprunget ud fra en idékonkurrence, er at etablere et flydende undervandskammer, man kan gå ned i for f.eks. at betragte havnens 100 forskellige fiskearter.

Du kan synes godt om Til Havns på facebook

moderponton

En illustration af en ponton, man kan gå ned i, for at betragte havnens rige naturliv.

Idéen bag projektet

Idéen består i en ‘Moderponton’ med et undervandskammer, samt flere mindre pontoner, der kan bruges til mange forskellige aktiviteter – f.eks. rekreation, bevægelse, leg og kunst.

Pontonerne etablerer en ikke-kommerciel, rekreativ platform, der giver borgere i Indre by og Christianshavn en særlig og direkte adgang til vandet. Projektet henvender sig til borgere, kultur- og sportsforeninger, skoler og andre børneinstitutioner samt turister. En sekundær målgruppe er diverse ildsjæle, firmaer og fonde, der arrangerer kultur- og sportsaktiviteter som for eksempel CPH Jazzfestival.

Muligheden for bred offentlig tilgang til og rekreative ophold ved vandet er kernen i designet af pontonerne. Pontonernes design og store spektrum af funktioner åbner dog muligheder for enhver smag: fra events, udstillinger, installationer, koncerter til sport og badning – eller i det enkle at trække sig tilbage og sidde tæt på vandet. Dertil kommer at de kan ’iværksættes’ og danne ramme for folkelig aktivitet. Overordnet set er der i designkonceptet lagt vægt på at etablere tilknytning til havnen, kanalerne og byrummet gennem følgende udgangspunkter:

  • Naturen (tilknytning og nærhed til Inderhavnen og kanalernes naturrum – vandet der løber gennem byen)
  • Kroppen (ophold og fysiske aktiviteter)
  • Dannelse (udstilling, installation og undervisning)
  • Performance (muligheder for indtryk og udtryk)

Forslaget er lavet af LASC studio.

Pontoner med mange muligheder

Pontonernes fleksibilitet ved ophold, brug og midlertidige fortøjninger udvalgte steder i havnen, skaber et stort potentiale for at bruge dem til at afprøve de forskellige bydeles fremtidige behov i den mindre skala og kan være med til at generere ideer til nye eller givende anvendelser af havnen og kanalerne. Dette kan være i kraft af badezoner, redningsposter, behov for legepladser, aktiviteter og byparker mv.

 

Masten A_LASC studio_High res
Dette er ‘Masten’, som er en ponton med skibsmaster, hvor man f.eks. kan hænge flag og et kravlenet. Pontonen giver mulighed for ophold og aktivitet tæt ved vandet.

 

Skibskisten og Planken_LASC studio_High res

En anden idé er ‘Skibskisten’, som giver mulighed for at etablere et net i midten, hvor man kan ligge og nyde vandets brusen. Man kan også fjerne nettet og lave det til et soppebassin.

 

Kahytten_LASC studio_High resEt forslag til en ponton, ‘Kahytten’, der bl.a. giver mulighed for en scene med overdækning. Publikum kan sidde med front ud til havnen og nyde udsigten, mens de overværer musikken.

 

Mere materiale

Se hele bogen med flere illustrationer om projektet ‘Til Havns‘. Her kan du også se de muligheder der er for, hvor pontonerne kan ligge, og du kan læse om sikkerheden.

Billede1

Tværsnit af ‘Moderpontonen’

 

Idékonkurrrencen bag Til Havns

AktuelleProjekter_Havnen_kanalerne1

Henover sommeren 2013 kunne københavnere og andre interesserede være med i en idékonkurrence for Inderhavnen og kanalerne i København. Christianshavns Lokaludvalg og Indre By Lokaludvalg gik sammen om konkurrencen, der skulle give dem ideer til fritidsaktiviteter i havnen, som københavnerne og turister kan få gavn af. Idéerne kunne både knytte sig til vandarealerne og områderne omkring havnen og kanalerne i Indre By og Christianshavn. Lokaludvalgene fik tilsendt 33 forslag, som blev bedømt af Jane Lytthans og Michael Lerche (hhv. lokaludvalgsmedlem og suppleant i Christianshavns Lokaludvalg), Bent Lohmann og Ole Benny Nielsen (hhv. formand og næstformand i for Indre By Lokaludvalg) samt Birgitte Bundesen fra Gehl Archtects

Vinderne af konkurrencen

Lokaludvalgene udloddede præmier på henholdsvis 15.000 kr. til 1. præmien, 10.000 kr. til 2. præmien og 5.000 kr. til 3. præmien. 1. præmien gik til forslaget ‘Til Havns’: En flåde bestående af 9 flydende platforme, der hver især understøtter forskellige aktiviteter; sport, galleri, køkken, musik. Flåden kan adskilles og samles og sejler rundt og lægger til forskellige steder i kanalerne/Inderhavnen. 2. præmien gik til ‘Kulturtårnet på Knippelsbro’: I det ene brotårn på Knippelsbro har en nystartet forening lavet forskellige events for at skabe mere liv på Knippelsbro og i brotårnet. Konkurrenceideen er at danne en fast forening, hvor ikke-kommercielle events kan opstå og afvikles. Og 3. præmien gik til ‘Himmelhavet’: Byboere har sjældent mulighed for at observere stjernehimlen pga. byens lys. Ideen med projektet er, at stjernehimlen skal afspejles i vandet ved at der projiceres skiftende stjernebilleder herpå enten via store lysprojektorer eller via en nedsænket platform med lyskilder.

Se både vinderforslag og alle forslag til idékonkurrencen for inderhavnen og kanalerne her og her

Se billeder fra præmieoverrækkelsen på lokaludvalgets facebook

Københavns Kommunes visioner

Find og læs Københavns Kommunes havnevision – ‘En havn af muligheder’ - her. Læs også deres idékatalog: Kaj Kantkatalog, som er et inspirationskatalog til mere byliv ved vandet.

Borgerrepræsentationen skal godkende visionen for den rekreative udvikling af Københavns Havn, ‘En Havn af Muligheder’, med tilhørende hvidbog, samt inspirationskataloget ”Kajkant Katalog” den 17. marts 2014 . Læs Teknik- og Miljøudvalgets dagsordenpunkt her. Herudover vil Teknik- og Miljøforvaltningen arbejde videre i tre spor: Et planspor (udviklingsplan), et dialogspor (dialogforum) og et projektspor (idébank og projektudvælgelse). Målet er at udvikle konkrete anlægsprojekter og tiltag, der kan forbedre de rekreative muligheder i havnen. De første budgetønsker herom forventes at indgå i forhandlingerne om budget 2015.

Læs også By & Havns guide til Københavns Havn


Skriv en kommentar

CAPTCHA
Reload the CAPTCHA codeSpeak the CAPTCHA code