Modern Circle Bridge in Copenhagen

Debat om Christianshavns byudvikling

Vi inviterer til borgermøde om byudviklingen på Christianshavn. Anledningen til mødet er, at vi er i gang med at udarbejde en bydelsplan for Christianshavn, der skal gælde for perioden 2017-2020. Vi skal debattere udfordringer og potentialer i vores bydel og hvordan vi ser Christianshavn nu og i fremtiden?
Illustration: COBE

Lokalplanforslag i høring frem til den 26. januar.

Københavns Kommune har sendt et forslag til en lokalplan for Papirøen i offentlig høring og derfor inviterede vi, i samarbejde med Indre By Lokaludvalg og kommunens forvaltninger, til borgermøde om forslaget. Mødet fandt sted på arkitektskolen og der var et stort fremmøde på dagen, hvor vi talte omkring 150 fremmødte borgere. Nu foreligger referatet for mødet m.m.
Insp. billeder fra høringsmaterialet 2

Planer for Grønlandske Handels Plads vækker bekymring

Slots- og Kulturstyrelsen ønsker tilladelse til at indrette Grønlandske Handels Plads til et midlertidigt byrum i en treårig periode. Det vækker bekymring blandt flere christianshavnere. Særligt er der bekymring for øget støj i lokalområdet og i lokaludvalget undrer vi os over, at Slots- og Kulturstyrelsen er gået væk fra tankerne om at etablere et parkområde på pladsen.
Papirø_sommer

Papirøen har brug for et folkeligt mødested

Københavns Kommune er på vej i den forkerte retning med ønsket om at etablere en kunsthal, som et internationalt kulturikon på Papirøen. Derfor har vi skrevet til Økonomiudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget og bedt dem genoverveje deres planer for kulturelle aktiviteter på Papirøen.
Budget 2018_vektor

Ønsker til næste års kommune-budget 2018

Allerede nu starter processen for det kommende års kommunebudget på Rådhuset. De forskellige politiske udvalg afholder de første budgetseminarer og den lange forhandling og prioriteringsproces af brugen københavnernes skattekroner begynder så småt. Vi søger naturligvis indflydelse på budgettet for 2018 og har derfor sendt en ønskeliste over de projekter og indsatsområder, som vi mener, politikerne på Rådhuset skal prioritere i næste års budget.

Kom til lokaludvalgsmøde

Lokaludvalget holder som udgangspunkt møde den sidste onsdag i måneden kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Du er velkommen til at overvære lokaludvalgets møder. I den åbne spørgetid i starten af mødet har du mulighed for at fortælle lokaludvalget, hvad du har på hjerte. I 2016 er lokaludvalgets mødedatoer: 27. januar - 24. februar - 30. marts - 27. april - 25. maj - 22. juni - 31. august - 28. september - 26. oktober - 30. november - 21. december. Har du spørgsmål om møderne, så mail til christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.