Christianshavn

Her vil christianshavnerne have træer

Københavns Kommune har en målsætningen at plante 100.000 nye træer i løbet af de næste ti år. Her er hurtigt overblik over christianshavnernes forslag til beplantningen.
Illustration: COBE

Planerne for Papirøens kulturfaciliteter tager form

Den 24. februar besluttede Kultur- og Fritidsudvalgets at bakke op om et forslag om at etablere et multifunktionelt kunstcenter på Papirøen. Kunstcentret skal danne ramme om flere funktioner end blot en udstillingshal, fx Christianshavns Bibliotek.
Oven Gaden oven Vandet-_38A0302

Nye svar fra borgerpanelet om Christianshavn

Vi er i færd med at udarbejde en bydelsplan for Christianshavn for de næste fire år. I den forbindelse sendte vi en borgerpanelundersøgelse ud til Christianshavns Borgerpanel for at undersøge panelets syn på de forskellige emner og tematikker, som lokaludvalget arbejder med i bydelsplanen. Nu foreligger resultaterne.
beskåret

Ren kærlighed til Christianshavns Vold

Kom og giv en hånd med, når vi rydder op på Christianshavns Vold. Det bliver med garanti en hyggelig dag, der både giver røde kinder og god samvittighed.
Trees

10, 20, 30 eller flere nye træer på Christianshavn?

Teknik- og Miljøudvalget besluttede i maj 2016 en målsætning om, at der skal plantes 100.000 nye træer over en tiårig periode. Målsætningen gælder for hele byen – dvs. også for private arealer, skolegårde, parker, gader og meget mere. Du kan få indflydelse på hvor de nye træer skal plantes.

Kom til lokaludvalgsmøde

Lokaludvalget holder som udgangspunkt møde den sidste onsdag i måneden kl. 18.30 i Christianshavns Beboerhus, Dronningensgade 34. Du er velkommen til at overvære lokaludvalgets møder. I den åbne spørgetid i starten af mødet har du mulighed for at fortælle lokaludvalget, hvad du har på hjerte. I 2016 er lokaludvalgets mødedatoer: 27. januar - 24. februar - 30. marts - 27. april - 25. maj - 22. juni - 31. august - 28. september - 26. oktober - 30. november - 21. december. Har du spørgsmål om møderne, så mail til christianshavnslokaludvalg@okf.kk.dk.